Управление

Ръчно управление на прозорец с централна ос и горна дръжка

- Най-подходящ за монтаж на височина 90-110 см от пода

- Лесен достъп без навеждане

- Пространството под прозореца може да се използва за мебели

Ръчно управление на прозорец с две оси на отваряне - горна и средна

- Най-подходящ за монтаж на 120 см от пода

- През отворен прозорец може да се покажете навън

- Панорамна гледка от покрива

Дистанционно управление на прозорец с електрическо или соларно задвижване

- Програмируемо дистанционно управление

- За високоразположени прозорци и максимален комфорт