Отваряне на средна и горна ос

Прозорец GHL с лаково покритие, отваряне до 30°

продължава

продължава

Прозорец GPL с лаково покритие, отваряне до 45°

продължава

продължава

Прозорец GHU с бяло покритие, отваряне до 30°

продължава

продължава

Прозорец GPU с бяло покритие, отваряне до 45°

продължава

продължава